Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Nyheder

For aktuelle nyheder se vores Facebook gruppe

https://www.facebook.com/groups/133852413294020

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Der indkaldes herved til generalforsamling onsdag den 24. maj 2023 kl. 19.00


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab til orientering.
4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
6. Indkomne forslag.
Behandling af udkast til opdaterede vedtægter, se vedhæftede bilag.
7. Valg af:
a. Formand (ikke på valg i år).
b. 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode)
- Steen Samuelsen (modtager ikke genvalg)
- Jørgen Skjold Jensen (modtager ikke genvalg)
- Andy Kruse Bruun Christensen (modtager genvalg)
- Kurt Østrup Sørensen (ny kandidat)
- Frank Larsen (ny kandidat)
c. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
- Inger Nielsen (modtager genvalg)
- Martin Sørensen (modtager genvalg)
8. Eventuelt.

Du kan se forslag til vedtægtsændringer i indkaldelsen.

Hent indkaldelsen som en pdf fil her

 

Fredericia den 31. marts 2019 Generalforsamling 2019

Veteranhjem Trekantsområdet indkalder herved til
ordinær generalforsamling torsdag den 2. maj 2019 kl. 1900
på Veteranhjemmet, Ansgarsvej 4, 7000 Fredericia.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. ​Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. ​Forelæggelse af regnskab til orientering.
 4. ​Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
 5. ​Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
 6. ​Indkomne forslag.
 7. ​Valg af:
  a. Tre bestyrelsesmedlemmer
  b. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
 8. ​Eventuelt.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamling og har stemme- og taleret og er valgbare, forudsat at de rettidigt har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Kontingent anses som rettidig betalt, når betaling er sket senest 4 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Det påhviler medlemmet at dokumentere rettidig betaling.

Ref.: VHT vedtægter § 6.

E.b.

Steen Samuelsen
Sekretær

29. marts 2019: Daglig leder har sagt op

Vores daglige leder Steffen Zachariassen har sagt op med sidste arbejdsdag 29. marts 2019.
​Vi siger tak for et godt arbejde, hvor der i den forløbne tid er kommet styr på mange ting i administrationen og det øvrige arbejde.

Vi søger en ny daglig leder. Opslaget kan ses her:

https://www.jobindex.dk/jobannonce/324640/daglig-leder-veteranhjemmet-i-fredericia?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex&fbclid=IwAR2oUTIK5f7bhWc7oRUOQJuCL3dnSmTpeB7u28SfFOl_Iv5AdPF7iWJMHsY

Læs om øvrige aktiviteter her

https://www.veteranhjem.dk/trekantsomraadet/aktiviteter/aktiviteter-2019.aspx