Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Foreningen for Veteranhjem København

Foreningen for Veteranhjem København

Lokalforeningen for Veteranhjem København blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 18. maj 2022.

Formand for lokalforening

Anne Norderud
Mail: vhk@veteranhjem.dk 

Bestyrelsesmedlem, kasserer

Albert Marsling
Mail: vhk.bestyrelse@veteranhjem.dk 

Bestyrelsesmedlem

Freddy Jensen
Mail: vhk.bestyrelse@veteranhjem.dk

Bestyrelsesmedlem

Henrik Thiesen
Mail: vhk.bestyrelse@veteranhjem.dk