Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Leder til Veteranhjem Sjælland

Kan du motivere frivillige og drive et veteranhjem? Fonden Danske Veteranhjem søger leder til Veteranhjem Sjælland.

Du har nu mulighed for at blive leder af et nyt veteranhjem i Slagelse Kommune. Fonden Danske Veteranhjem driver allerede veteranhjem i Fredericia, København, Aalborg, Aarhus og Odense og åbner snart også i Slagelse.

Som leder deltager du fra start i fundraising, byggeri, netværksskabelse med samarbejdspartnere og frivillige samt markedsføring af hjemmet til veteraner og deres familier. Du starter tilbuddet op i dagtimerne med aktiviteter i lejede lokaler indtil det nye Veteranhjem Sjælland står færdigt og kan tilbyde den ”fulde pakke”.

Dit mål er at gøre hjemmet kendt som et trygt sted for veteraner og pårørende. Et hjem, hvor man møder andre veteraner og kan stole på at blive mødt med respekt og anerkendelse. Hjemmet skal tilbyde aktiviteter som fx sport, fællesspisninger, fejring af mærkedage og camps. Veteraner skal på sigt have mulighed for at overnatte på eget værelse på veteranhjemmet i kortere eller længere tid, hvis de har brug for en pause fra hverdagen, mangler et sted at bo i en periode, er i et behandlingsforløb eller på anden måde har svært ved at fungere i dagligdagen. Hjemmet vil også være et naturligt samlingssted for andre veteranaktører.

Lederens primære opgaver er at sikre, at veteranerne og deres pårørende oplever, at hjemmet lever op til ovennævnte beskrivelse, sørge for, at hjemmet driftes og vedligeholdes, ligesom du er den ansvarlige for det socialfaglige indhold – alt sammen i tæt samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem, herunder kolleger fra andre hjem og lokalbestyrelsen.

Som leder skal du:

 • Lede driften af veteranhjemmet, herunder sætte rammerne for dit veteranhjem, så både de veteraner, der har midlertidigt ophold på hjemmet, og de, der kommer i dagtimerne og til arrangementer, rummes og føler sig godt tilpas.
 • Afholde samtaler med veteraner, herunder beboere, hvor individuelle forløb afklares og sikre kontakt og samarbejde med Forsvarets Veterancenter, det offentlige system og andre relevante samarbejdspartnere, bl.a. med henblik på at henvise veteranen til relevante tilbud om behandling m.m. Veteranhjemmet er ikke et behandlingshjem, men vi samarbejder, koordinerer, motiverer og følger op med vores samarbejdspartnere.
 • Bistå lokalbestyrelsen på dit hjem og andre frivillige med at planlægge, forberede og afvikle arrangementer. Og netop med udgangspunkt i forståelse af frivillighedsbegrebet, kunne motivere, navigere og skabe resultater med respekt og indsigt i deres kompetencer holdt oppe mod veteraner og pårørendes behov.
 • Repræsentere veteranhjemmet i forskellige fora i nærområdet, som handler om veteraner og fortsætte arbejdet med at gøre veteranhjemmet kendt for veteraner og deres familier.
 • Kunne disponere din egen tid. Du har kolleger, men de sidder andre steder i landet. Derfor skal du kunne lide at være i dit eget selskab og selv kunne strukturere din hverdag. De frivillige udgør dine ”medarbejdere”.

Det vigtigste er, at du altid har veteranerne og deres pårørende i fokus – alt, hvad veteranhjemmet foretager sig, skal have betydning for dem.

Forventninger til vores nye leder:

 • Du har ledelseserfaring, er stærk i kommunikation og kan kommunikere klart og tydeligt.
 • Du har generelt fokus på konfliktnedtrapning og bistår med konfliktmægling, når det vurderes nødvendigt.
 • Du kan styre dit budget, strukturere opgaverne på et veteranhjem og har gerne erfaring med fundraising.
 • Du har eventuelt en socialfaglig uddannelse/erfaring og gerne viden om opholdssteder, botilbud og/eller forsorgshjem. Du har det socialfaglige ansvar på veteranhjemmet og er virkelig god til at skabe relationer til andre mennesker.
 • Du har erfaring i at arbejde med frivillige – og er i øvrigt generelt en ørn til samarbejde på alle niveauer og har øje for løsninger fremfor problemer.
 • Du arbejder struktureret og systematisk i alle forhold og går i øvrigt ikke af vejen for en gulvvask, når det er nødvendigt. Det er derfor en fordel at være praktisk anlagt, så du kan vise vejen for vores frivillige og veteraner.
 • Du er anerkendende i din tilgang til andre mennesker og finder, at kun det bedste er godt nok til veteraner og deres familier.
 • Kendskab til Forsvaret er en fordel.

Arbejdstid og løn

Jobbet er 37 timer ugentligt. Arbejdstiden er primært mandag til fredag i dagtimerne, men der vil være arrangementer, der ligger på andre tidspunkter. Derfor forventer vi en vis fleksibilitet i forhold til at løfte opgaverne og få veteranhjemmet til at køre. Du tilbydes løn efter kvalifikationer og uddannelse. Du vil modtage supervision sammen med dine lederkolleger fra de andre hjem. Der er mulighed for efteruddannelse. Tiltrædelse den 1. september 2024.

Eget hjem

Du får dit ”eget hjem” med en alsidig hverdag. Du får også mulighed for at påvirke udviklingen af veteranhjemmet, hvad angår både fysiske rammer og indhold i hverdagen. Alt, hvad du som leder foretager dig, skal give mening for kerneopgaven, nemlig at skabe en meningsfuld hverdag og tilbud til veteraner og pårørende. For at lykkes med det skal du også løse en række administrative opgaver.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder veteranhjemschef, Nicolaj List Mortensen på tlf. 4040 1196 eller fondsdirektør, Dorte Skov-Jespersen på tlf. 5144 0008.

Du kan ringe på hverdage i tidsrummet kl. 8 til 16.

Søg stillingen

Send ansøgning, CV og andet relevant materiale til [email protected] senest 22. juli 2024. kl. 8.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 29. og 31. juli 2024.

Fonden Danske Veteranhjem opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge.

ANSØG HER


Danmark har siden 1948 udsendt over 60.000 personer fra Forsvaret, der har virket og stadig virker i dansk tjeneste i udlandet. Efter hjemkomst lider nogle af veteranerne af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, der hæmmer en normal livsførelse.

Fonden Danske Veteranhjem mener, det har stor betydning, at alle veteraner og deres pårørende ved at næsten ligegyldigt, hvor de bor i Danmark, så er de relativt tæt på et fysisk sted, et hjem, hvor døren principielt altid er åben, og hvor de kan komme, overnatte, hvis nødvendigt, møde andre ligesindede, tale med en af de mange frivillige, få et ordentligt måltid mad i ny og næ og et kærligt skub fremad i sin udvikling samt støtte til at komme videre i sit liv.

For at kunne yde støtte og hjælp til veteranerne og deres pårørende har Fonden Danske Veteranhjem indtil videre etableret fem veteranhjem i Danmark (Fredericia, København, Aalborg, Aarhus og Odense), som drives af Fonden Danske Veteranhjem i regi af lokalafdelinger, der på basis af frivillighed, værdighed og kammeratskab står for veteranhjemmenes daglige aktiviteter. Hvert veteranhjem har en leder ansat, som er ansvarlig for hjemmet og har det socialfaglige ansvar på hjemmene.

Veteranhjemmene varetager i dag en social opgave, som få havde forudset ved stiftelsen af Fonden Danske Veteranhjem i 2010. På den baggrund er Fonden Danske Veteranhjems organisation løbende blevet tilpasset. Således har Fonden Danske Veteranhjem ultimo 2016 professionaliseret driften af fonden med oprettelsen af et sekretariat. Forsvarsministeriet finansierer en stor del af den daglige drift, og Fonden Danske Veteranhjem står som centralt styringsorgan for veteranhjemmene og som modtager af etablerings-, anlægs- og driftstilskud. Veteranhjemmene er ikke behandlingshjem, men veteranhjemmene samarbejder og koordinerer med især Veterancentret, de respektive regionale og kommunale behandlingstilbud samt private aktører.

Veteranhjemmene er et fristed for alle veteraner – både de mange, der kommer styrket hjem og gerne vil mødes med ligesindede og genopfriske minder og oplevelser, men også for de mange af veteranerne, der desværre kommer hjem og får behov for hjælp, støtte og anerkendelse. Hvis man som veteran ønsker hjælp og støtte fra et veteranhjem, vil veteranhjemmets leder understøtte dette. Ligeledes er der inden for hjemmets begrænsede ressourcer også mulighed for at overnatte i en kortere periode.