Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Efterskole

Søg støtte til efterskole

Hvem kan modtage legat? 

  • En veterans hjemmeboende børn under 22 år.
  • En veteran defineres som en person - som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation for det danske forsvar.
  • Veteranen er blevet fysisk eller psykisk skadet som følge af sin udsendelse.
  • En medarbejder fra Veterancentret har indstillet barnet til et legat hos Fonden Danske Veteranhjem.
  • Har du modtaget helt eller delvist tilskud til efterskoleopholdet fra en kommune, bortfalder muligheden for at modtage et legat fra Fonden Danske Veteranhjem.

Hvem kan indstille til efterskolelegat? 

Medarbejdere i Veterancentret kan indstille veteraners børn til legat til efterskoleophold. Medarbejderne udfylder et indstillingsskema. Veteranen skal dog underskrive indstillingen og give samtykke til, at vi behandler oplysninger om personen selv og personens pårørende.

Veterancentret sender indstillingen til [email protected]. Der kan gå op til otte uger, før der kommer svar på indstillingen.