Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Nyheder

EKSTRORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 3. OKTOBER 2023

Opstillet til bestyrelsen

Formand:

Per Frederiksen
Søren Matz

Bestyrelsen:

Morten Møller
Martin Troelsen
Gitte Visborg
Karsten Pedersen
Karsten Eriksen
Søren Matz

Suppleant:

Michel Løper Riise

Kandidaterne er listet i den rækkefølge, de har meldt deres kandidatur.

-----------

Flagdag på Veteranhjem Aalborg

Flagdag for veteraner og deres pårørende
I samarbejde med kasernen og Aalborg kommune, inviterer vi til Flagdags arrangement på Veteranhjem Aalborg.
Der vil være taler, social hygge, lidt forplejning og naturligvis masser af kaffe.
Af hensyn til forplejning, skal alle gerne tilmelde sig arrangementet senest fredag den 1. september kl. 10:00.
Veteraner fra Aalborg skal tilmelde sig gennem invitationen i E-Boks.

Veteraner fra andre kommuner, skal tilmelde sig her i begivenheden, på telefon: 28550122 eller på mail: claus.vha@veteranhjem.dk

Husk at notere hvis du har pårørende med🙂
Sted: Veteranhjem Aalborg
Tidspunkt: kl. 13:00 - 14:30
Vi glæder os til at se jer 🎗🇩🇰👍

 

----------------------------------------------

August 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling på Veteranhjem Aalborg

Som det har været kendt har bestyrelsen over en længere periode ikke evnet at samarbejde til fordel for Veteranhjemmets brugere. Vi har derfor enstemmigt valgt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, den 3. oktober med start 18.00, med henblik på at vælge en ny bestyrelse jf. vedtægerne.
Sted: Veteranhjem Aalborg, Skydebanevej 12A, 9000 Aalborg.
Valg af:
a. Formand (vælges for en toårig periode i lige år).
b. 4 – 6 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode – to til tre medlemmer i lige år og to til tre medlemmer i ulige år).
c. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Alle medlemmer har adgang til generalforsamling og har stemme- og taleret og er valgbare, forudsat at de rettidigt har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent på 200 kr.
Kontingent anses som rettidig betalt, når betaling er sket senest 4 uger (5. september) før afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Det påhviler medlemmet at dokumentere rettidig betaling.
Ønsker du at opstille til bestyrelsen skal din opstilling være formanden i hænde senest 14 dage (19 september) før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
Rettidigt opstillede kandidater til bestyrelsen offentliggøres senest én uge før generalforsamlingens afholdelse. (Der vil være spisning fra 17.00)
På bestyrelsens vegne
Jes Kaa Kristophersen

----------------------------------------------

Marts 2023

Dagsorden generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til Generalforsamling på Veteranhjem Aalborg Torsdag, den 9. marts 2023, kl. 18.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af regnskab til orientering.
 4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
 6. Valg af:
 7. Formand (vælges for en etårig periode, derefter toårig periode i lige år).
  1. Står for valg:
   - Per T. Frederiksen, genopstiller ikke
   Har meldt sit kandidatur:
   - Hans Lindholm
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode)
   Står for valg:
   - Maj Krogh Raal, genopstiller ikke
   - Karsten Eriksen
   Har meldt deres kandidatur:
   - Morten Møller
   - Søren Matz
   - Karsten Eriksen, genopstiller
  3. 2. suppleant til bestyrelsen.
 8. Indkomne forslag
  1. Støtteforeningens Facebookside, Adgang ændres til kun værende for betalende medlemmer
   Indkomne forslag, som bedes uddybes af forslagsstiller
  2. Hvordan sikre brugerne at VHA tager deres indlæg seriøst og at der bliver handlet på det
  3. Rygning og indtagelse af alkohol på offentlige arealer og private institutioner
  4. Ensartede arbejdsforhold for de frivillige hjælpere
  5. Muligheder for at udbrede kendskabet til VHA og gøre det til et mere brugervenligt sted
  6. Mulighed for at VHA anvender andre oplysningsplatforme for dem, der ikke har mulighed for at anvende eller ikke ønsker at anvende Facebook
  7. Hvornår har en daglig leder mulighed/begrundelse for at bortvise frivillige hjælpere eller brugere fra VHA
 1. Eventuelt.
 • Adgang med tale- og stemmeret samt valgbarhed er betinget af rettidigt betalt kontingent 4 uger før generalforsamlingen. (Dvs. senest d. 9 Februar 2023)
 • Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen og skal offentliggøres seneste en uge før generalforsamlingens afholdelse.
 • Kandidater til bestyrelsesposter skal ligeledes være formanden i hænde seneste 14 dage før og offentliggøres en uge før.

 

p.b.v.


Per T. Frederiksen
Bestyrelsesformand

----------------------------------------------

Nyt gavlmaleri

Vi har fået lavet det flotteste gavlmaleri, som vi er rigtig stolte af.
​Der er lys på gavlen, så du kan komme og se maleriet både i dag og aftentimerne.

Maleriet er malet af den lokale verdenskendte kunster Frida Still Vium / Nada

​Opgaven med gavlmaleriet var at det skal repræsentere de tre værn, Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet.

Gavlen på Veteranhjem Aalborg i mørke, hvor maleri af soldat og fly er belyst