Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Ferieophold

Ferieophold

Fonden Danske Veteranhjem uddeler legater med økonomisk støtte til et ferieophold i sommerhus. Et legat udgør et gavekort på 5.000 kroner til et sommerhusophold i Danmark og et gavekort på 1.500 kroner til forplejning.

Hvem kan modtage legat?

En veteranfamilie kan modtage et legat til ferieophold, når:

  • En person i den nære familie er veteran (barn, mor, far, fraskilte anerkendes også).
  • En veteran defineres som en person - som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation for det danske forsvar.
  • Veteranen er blevet fysisk eller psykisk skadet som følge af sin udsendelse.
  • En veteranfamilie kan kun modtage ét legat om året til ferieophold.
  • Veteranfamilien er indstillet til et legat af en fagperson inden for veteranområdet.

Hvem kan indstille til legatet?

Fagpersoner ansat inden for veteranområdet fx medarbejdere i Veterancenteret og veterankoordinatorer kan indstille veteraner til legater hos Fonden Danske Veteranhjem. Privatpersoner kan ikke indstille til et legat, ligesom du ikke kan søge et legat til dig selv. Veteranen skal dog underskrive indstillingen og give samtykke til, at vi behandler oplysninger om personen selv og personens pårørende.

Fagpersonen sender sin indstilling til fonden@veteranhjem.dk. Der kan gå op til seks uger, før der kommer svar på din indstilling.

Hent indstillingsskema