Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Nyheder

Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 1. marts 2023 klokken 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af aktivitets regnskab til orientering.
 4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
  • Medlemmer 100,- pr år
  • Foreninger 500,- pr år
 1. Indkomne forslag.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  • 1-2 medlemmer 1 år periode (lige år).
  • 2-3 medlemmer 2 år periode (ulige år)

   1. og 2. suppleant.

   Personer der ønsker at opstille bedes henvende sig til bestyrelsen eller vhm@veteranhjem.dk
 1. Eventuelt
  • Præsentation af etape 2 byggeplan (hvor er vi).

Pressemeddelelse d.13. juli 2019

Veteranhjem Midtjylland skal i løbet af efteråret 2019 gennemgå en omfattende renovering, så alle veteraner samt pårørende i Midtjylland får de bedste ramme at færdes i. Du kan læse meget mere ​her​

Årsberetning fra Veteranhjem Midtjylland - læs den her.
​​
​Genvej til referater