Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Fritidsaktiviteter

Søg støtte til fritidsaktiviteter

Fonden Danske Veteranhjem uddeler legater til fritidsaktiviteter for børn og unge. Et legat udgør 3.000 kroner.

Hvem kan modtage legat? 

  • En veterans hjemmeboende børn under 22 år.
  • En veteran defineres som en person - som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation for det danske forsvar.
  • Veteranen er blevet fysisk eller psykisk skadet som følge af sin udsendelse.
  • Der kan kun søges legat til fritidsaktiviteter én gang årligt pr. barn.
  • Veteranens barn er indstillet til et legat af en fagperson inden for veteranområdet.

Hvem kan indstille til legatet? 

Fagpersoner ansat inden for veteranområdet fx medarbejdere i Veterancenteret og veterankoordinatorer kan indstille veteraner til legater i FDV. Privatpersoner kan ikke indstille til et legat, ligesom du ikke kan søge et legat til dig selv. Veteranen skal dog underskrive indstillingen og give samtykke til, at vi behandler oplysninger om personen selv og personens pårørende.

Fagpersonen sender sin indstilling til fonden@veteranhjem.dk. Der kan gå op til seks uger, før der kommer svar på din indstilling. 

Hent indstillingsskema