Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Nyheder

Dagsorden generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til Generalforsamling på Veteranhjem Aalborg Torsdag, den 9. marts 2023, kl. 18.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af regnskab til orientering.
 4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
 6. Valg af:
 7. Formand (vælges for en etårig periode, derefter toårig periode i lige år).
  1. Står for valg:
   - Per T. Frederiksen, genopstiller ikke
   Har meldt sit kandidatur:
   - Hans Lindholm
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode)
   Står for valg:
   - Maj Krogh Raal, genopstiller ikke
   - Karsten Eriksen
   Har meldt deres kandidatur:
   - Morten Møller
   - Søren Matz
   - Karsten Eriksen, genopstiller
  3. 2. suppleant til bestyrelsen.
 8. Indkomne forslag
  1. Støtteforeningens Facebookside, Adgang ændres til kun værende for betalende medlemmer
   Indkomne forslag, som bedes uddybes af forslagsstiller
  2. Hvordan sikre brugerne at VHA tager deres indlæg seriøst og at der bliver handlet på det
  3. Rygning og indtagelse af alkohol på offentlige arealer og private institutioner
  4. Ensartede arbejdsforhold for de frivillige hjælpere
  5. Muligheder for at udbrede kendskabet til VHA og gøre det til et mere brugervenligt sted
  6. Mulighed for at VHA anvender andre oplysningsplatforme for dem, der ikke har mulighed for at anvende eller ikke ønsker at anvende Facebook
  7. Hvornår har en daglig leder mulighed/begrundelse for at bortvise frivillige hjælpere eller brugere fra VHA
 1. Eventuelt.
 • Adgang med tale- og stemmeret samt valgbarhed er betinget af rettidigt betalt kontingent 4 uger før generalforsamlingen. (Dvs. senest d. 9 Februar 2023)
 • Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen og skal offentliggøres seneste en uge før generalforsamlingens afholdelse.
 • Kandidater til bestyrelsesposter skal ligeledes være formanden i hænde seneste 14 dage før og offentliggøres en uge før.

 

p.b.v.


Per T. Frederiksen
Bestyrelsesformand

Nyt gavlmaleri

Vi har fået lavet det flotteste gavlmaleri, som vi er rigtig stolte af.
​Der er lys på gavlen, så du kan komme og se maleriet både i dag og aftentimerne.

Maleriet er malet af den lokale verdenskendte kunster Frida Still Vium / Nada

​Opgaven med gavlmaleriet var at det skal repræsentere de tre værn, Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet.

Gavlen på Veteranhjem Aalborg i mørke, hvor maleri af soldat og fly er belyst