Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Foreningen for Veteranhjem Aalborg​

Foreningen for Veteranhjem Aalborg​

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til Generalforsamling på Veteranhjem Aalborg Torsdag, den 9. marts 2023, kl. 18.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af regnskab til orientering.
 4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
 6. Forslag til ændring Vedtægter.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Formand (vælges for en etårig periode, derefter toårig periode i ulige år).
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode)
  3. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
 9. Eventuelt.
 • Adgang med tale- og stemmeret samt valgbarhed er betinget af rettidigt betalt kontingent 4 uger før generalforsamlingen. (Dvs. senest d. 9 Februar 2023)
 • Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen og skal offentliggøres seneste en uge før generalforsamlingens afholdelse.
 • Kandidater til bestyrelsesposter skal ligeledes være formanden i hænde seneste 14 dage før og offentliggøres en uge før.

p.b.v. Per T. Frederiksen Bestyrelsesformand

Hent indkaldelse til generalforsamling som PDF-fil