Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Mødekalender

Onsdag, den 9. marts 2022 kl. 17:00 - 20:00 Konstituerende møde
Torsdag, den 5. maj 2022 kl. 18:00 - 22:00 Arrangement med gruppen af frivillige

Onsdag, den 1. juni 2022 kl. 17:00 - 20:00 Ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 7. september 2022 kl. 17:00 - 21:00 Ordinært bestyrelsesmøde / coaching

Lørdag-søndag, den 8.-9. oktober 2022 - FDV's Årskonference 2022

Onsdag, den 23. november 2022 kl. 17:00 - 19:30 Ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag, den 14. december 2022 kl. 17:00 - 21:00 Ordinært bestyrelsesmøde

​OBS !

Punkter, forslag, idèer m.m. - fra bestyrelsesmedlemmer, veteraner, brugere, beboere og frivillige - som ønskes optaget på bestyrelsens dagsorden, skal blot være formanden i hænde via en mail, - senest 8 dage før et møde​ - jvf. bestyrelsens forretningsorden.